Zorgaanbod

Algemene verzorging

Wanneer u bij ons komt wonen, stelt ons zorg- en verpleegteam samen met u en uw huisarts een individueel zorg- en leefplan op zodat u de zorg krijgt die u wenst en die bij u past. Dat plan wordt aangepast wanneer uw zorgbehoefte evolueert.

 

Aangepaste verzorging

Elke verdieping beschikt over een moderne zorginfrastructuur en onze deskundige ploeg omringt u met de allerbeste zorgen. Afhankelijk van uw noden, stimuleren we u tot zelfzorg zodat u langer uw autonomie en potentieel kan behouden, of verstrekken we totaalzorg.

 

Palliatieve zorgen

De geborgenheid die bij ons heerst en de vertrouwde omgeving van de eigen kamer waar de bewoner en zijn familie omringd zijn door dierbare herinneringen, laat toe om deze laatste fase samen in de grootst mogelijke sereniteit te dragen. Onze taak bestaat erin de bewoner te omringen met specifieke zorgen die gericht zijn op een maximaal comfort en een minimum aan pijn.

Voor bewoners die palliatieve zorgen nodig hebben streven wij naar een optimale begeleiding en betrekken we de familie nauw bij het proces rond het levenseinde. Via efficiënte pijn- en symptoombestrijding kan de bewoner de laatste dagen in de best mogelijke omstandigheden doorbrengen. Veel aandacht gaat ook naar het rouwproces van de familie.